Välkommen till Trafikkonsulterna i Sverige AB!

Vi ritar TA-planer för alla typer av arbeten och evenemang. Vi ordnar även med alla övriga tillstånd som kan behövas för ert arbete ex. polistillstånd för byggetablering och schakttillstånd.  Vi har lång erfarenhet och bred kompetens av att rita och upprätta TA-planer. Våra kunder finns i hela Sverige.

Om ni vill så hjälper vi er hela vägen från planering, färdig och godkänd TA-plan till etablering och avetablering.

Kravet på en TA-plan ökar från våra kommuner. Med vår kunskap om alla lagar och regler sparar ni både tid och pengar. Hos oss får ni alltid snabb service samt smidiga – och kostnadseffektiva lösningar. Vill ni så sköter vi all kontakt med polisen och väghållaren inför ert projekt. Ni får sedan alla godkända dokument av oss och kan påbörja ert arbete direkt.  

Vi arbetar för en trygg och säker trafikmiljö!