APD-plan

Inom kort kommer vi även att erbjuda tjänsten att vi ritar APD-planer. Mer information kommer inom kort.

APD-plan är en förkortning på arbetsplatsdispositionsplan. Det är en ritning som visar var t ex. containrar, bodar, parkeringsplatser, materialupplag, sopstationer, förstahjälpenutrustning, brandsläckare och samlingsplatser finns på arbetsplatsen. Detta för att man skall få en bra överblick över arbetsplatsen och snabbt kunna hitta rätt.