TA-plan

När du ska utföra ett arbete som innebär att du måste stänga av eller ändra framkomligheten på en gata, väg, gångväg, cykelväg eller på en trottoar behöver du ha en TA-plan. En TA-plan ( Trafikanordningsplan) innehåller fakta om ett arbetet/vägarbete. Den visar hur vägmärken, vägmarkeringar och skyddsmaterial ska placeras ut för att skydda såväl vägarbetarna som trafikanter från en olycka.

Vi tar ansvar i hela ledet från planering och utformning till avstängning. Vi ritar TA-planen, ordnar med alla tillstånd som kan krävas, sköter kontakt med väghållaren och beställare och om du vill så levererar vi skyltar och avstängningsmaterial och sköter utsättningen.

TA-planen skickar man till väghållaren som oftast är Trafikverket eller en kommun. Väghållaren måste sedan godkänna TA-planen innan arbetet kan påbörjas. Vissa väghållare tar ut en avgift för handläggningen och sedan själva projekttiden (oftast per påbörjad vecka) av TA-planer. Väghållare kan även ta ut böter om inte TA-planen finns eller om den inte följs. Varje kommun har en Teknisk handbok där regler för arbeten på offentlig mark står, denna handbok måste följas.

  • Vi ritar våra TA-planer i programmet Novapoint så du får din TA-plan i ett PDF-format.
  • Vi hjälper dig med tillstånd som markupplåtelse, polistillstånd för byggetablering, schakttillstånd samt alla andra tillstånd som kan krävas för ditt arbete.
  • Vi har kunskap och kompetens oavsett i vilket regelverk du jobbar i: IFS – TRVK – TRVR – Stockholm stad – SKL handbok.
  • Genom att ta med oss tidigt i din planering så säkrar du att TA-planen godkänns av väghållaren i god tid innan projektet ska genomföras.
  • När vi ritar TA-planen kan vi även ge dig ett fast pris på material och etablering. Det ger dig en bra kostnadskontroll redan i planeringsskedet.

Vid vissa arbeten och evenemang krävs det även ett schakttillstånd och/eller ett polistillstånd, även detta kan vi hjälpa er med. Läs mer här.

Hur går det till?

När vi har fått ert förtroende att rita er TA-plan fortsätter arbetet såhär:

Vi får adressen till projektet och sedan åker vi ut och tittar på platsen samt tar några kort. Är det ett större arbete är det bra om ni som kund är med, vid ett mindre arbete kan vi åka ut själva.

Sedan börjar vi att skissa på en TA-plan, kollar upp med övriga tillstånd om de behövs samt undersöker vad som händer i omgivningen. Det kan te x vara när sophämtningen sker i området, hur busstrafiken går eller vart ingången till butiker ligger.

När TA-planen är klar så kan vi om ni vill hjälpa er med att skicka in alla ansökningar till den plats som just er väghållare har. Det kan vara via sajten ISY Case, FIFA eller bara genom ett mail till väghållaren. Vi kan även hjälpa er med själva registreringen av TA-planen och med att få den godkänd. Vill ni så hjälper vi er även med polistillståndet och etableringstillståndet om dessa behövs.

De flesta kommuner samt Trafikverket har en handläggningstid på ca 3 veckor, så tänk på att ansöka i god tid innan ni ska påbörja ert projekt.

När alla tillstånd och TA-planen är godkänd är det bara att sätta igång med ert arbete!

Om ni som kund väljer att vi även ska ta hand om skyltning, etablering samt avetablering av arbetsplatsen så börjar nu vårt arbete med den planeringen.

 Vi arbetar för en trygg och säker trafikmiljö!