APD-plan

APD-plan|Arbetsplatsdispositionsplan innehåller fakta om en arbetsplats. Det är en ritning som visar var containrar, bodar, parkeringsplatser, materialupplag, sopstationer osv är placerade. På APD-planen framgår det även hur lyftanordningar och transportvägar är placerade. Det är också viktigt att första hjälpen utrustning, brandsläckare och samlingsplatser finns med på APD-planen.