Schakttillstånd /Byggetablering

Om ni ska gräva i kommunens mark krävs det ett schakttillstånd. I många fall krävs det även en samlingskarta och dokument från ledningskollen. Arbetet kan bestå av t.ex. schakt för renovering av
befintlig anläggning, mindre grävjobb, nyanläggning av ledningar eller andra typer av grävarbeten. Ansökan om schakttillstånd skickas in till kommunen eller till Trafikverket.

Vi arbetar för en trygg och säker trafikmiljö!