Schakttillstånd/Etablering

Om ni ska gräva i kommunens mark krävs det ett schakttillstånd. Arbetet kan bestå av t.ex. schakt för renovering av
befintlig anläggning, mindre grävjobb, nyanläggning av ledningar eller andra typer av grävarbeten. Ansökan om schakttillstånd skickas in till kommunen eller till Trafikverket.

Vi hjälper er med att ansöka om schakttillståndet samt att få detta godkänt.