Utmärkningsansvarig

På alla byggarbetsplatser med en TA-plan krävs det att det finns en utmärkningsansvarig. Den personen ansvarar för tillsynen av vägmärken, trafikavstängningar mm. Det krävs en speciell utbildning för behörigheten utmärkningsansvarig.

Då vi har märkt att många av våra kunde saknar den behörigheten så erbjuder vi nu den tjänsten till alla våra kunder. Då kravet av tillsynen varierar mellan olika väghållare har vi lite olika alternativ som vi kan erbjuda våra kunder.

Behöver ni en utmärkningsansvarig till er arbetsplats får ni gärna kontakta oss så arbetar vi fram en plan som er väghållare godkänner.

Vi arbetar för en trygg och säker trafikmiljö!