Hur går det till

När vi har fått ert förtroende att rita er TA-plan fortsätter arbetet såhär:

Vi får adressen till projektet och sedan åker vi ut och tittar på platsen samt tar några kort. Är det ett större arbete är det bra om ni som kund är med, vid ett mindre arbete kan vi åka ut själva.

Sedan börjar vi att skissa på en TA-plan, kollar upp med övriga tillstånd om de behövs samt undersöker vad som händer i omgivningen. Det kan te x vara när sophämtningen sker i området, hur busstrafiken går eller vart ingången till butiker ligger.

När TA-planen är klar så kan vi om ni vill hjälpa er med att skicka in alla ansökningar till den plats som just er väghållare har. Det kan vara via sajten ISY Case, FIFA eller bara genom ett mail till väghållaren. Vi kan även hjälpa er med själva registreringen av TA-planen och med att få den godkänd. Vill ni så hjälper vi er även med polistillståndet och etableringstillståndet om dessa behövs.

De flesta kommuner samt Trafikverket har en handläggningstid på ca 3 veckor, så tänk på att ansöka i god tid innan ni ska påbörja ert projekt.

När alla tillstånd och TA-planen är godkänd är det bara att sätta igång med ert arbete!

Om ni som kund väljer att vi även ska ta hand om skyltning, etablering samt avetablering av arbetsplatsen så börjar nu vårt arbete med den planeringen.