Konsulttjänster

Vi arbetar även som konsulter inom trafik – och körspårsutredningsfrågor.

Vi finns ofta med redan i projekteringsfasen och bidrar där med våra kunskaper inom trafikmiljö. Några exempel på uppdrag som vi har haft är en tredjepartsbedömning av en körspårsutredning i ett p-garage i Sundsvall och utformningen av en trafikmiljö i ett bostadsområde i Nacka.

Behöver ni ha hjälp med trafik – och fordonsfrågor inför ett projekt får ni gärna kontakta oss så arbetar vi fram en plan som passar oss båda.

Körspårsutredning för p-garage i Sundsvall.

Vi arbetar för en trygg och säker trafikmiljö!