Övriga tillstånd

Schakttillstånd

Om ni ska gräva i kommunens mark krävs det ett sk schakttillstånd. Arbetet kan bestå av t.ex. schakt för renovering av
befintlig anläggning, mindre grävjobb, nyanläggning av ledningar eller andra typer av grävarbeten. Ansökan om schakttillstånd skickas in till kommunen eller till Trafikverket.

Vi hjälper er med att ansöka om schakttillståndet samt att få detta godkänt.

Polistillstånd/Etableringstillstånd

Enligt ordningslagen behövs det ett polistillstånd för den som vill använda offentlig plats till något annat än vad som anges i detaljplanen.

Vid ett vägarbete måste man ibland kanske ha ett materialupplag eller t.ex ha en container ståendes. Detta kräver ett polistillstånd. Andra tillfällen då polistillstånd för upplåtelser krävs är t ex för bygghissar, bodar, mobilkranar, fasadställningar och för Big Bags.

Vi hjälper er med att ansöka om polistillståndet samt att få detta godkänt.